Geschiedenis

Fotobond-logo-2015

GESCHIEDENIS

 

De fotoclub GiAF is, zo blijkt uit de archiefstukken, op 26 oktober 1960 door een aantal enthousiaste inwoners van Gieten opgericht en is begin 2018 een fotoclub met een kleine dertig leden. Was de fotoclub in het begin uitsluitend op het dorp Gieten gericht en kwamen de leden uitsluitend uit Gieten, momenteel is dat zeker niet meer het geval. GiAF heeft inmiddels een duidelijk regionaal karakter gekregen, want de leden van GiAF komen uit plaatsen als: Gieten, Rolde, Borger, Zuidlaren, Assen, Stadskanaal, Veendam, enz. De fotoclub GiAF is praktisch vanaf het begin aangesloten bij de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen (B.N.A.F.V.), kortweg de fotobond.