BondsFotoWedstrijd

BONDSFOTOWEDSTRIJD

De Bondsfotowedstrijd is een landelijke wedstrijd van de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen waaraan alle aangesloten fotoclubs kunnen deelnemen. De wedstrijd wordt in de eerste maanden van elk jaar gehouden. Elke vereniging stelt een inzending van tien foto's samen overeenkomstig de Bronzen sticker BFW Henry Koopsvoorwaarden in het wedstrijdreglement. Een jury van drie fotografen beoordeelt de inzendingen en waardeert elke foto met een aantal punten. Theoretisch maximum per foto is 30 punten. De som van het aantal punten van de tien foto's bepaalt de rangorde van de vereniging in de wedstrijd. De drie of vier verenigingen die het hoogst eindigen vormen de Topgroep. Foto's die boven een bepaald aantal punten scoren worden met een zogenaamde sticker (brons, zilver en goud) bekroond. Hierdoor kunnen ook bijzondere foto´s in een overigens matige clubinzending FMD2001 2e prijs Wiebrand Stuive    toch de aandacht krijgen die ze verdienen. Fotoclub GiAF probeert ieder jaar tien foto's in te zenden. In de clubhistorie hebben de leden in totaal vier bronzen stickers gewonnen. De laatst werd gewonnen door Henry Koops in 2009 met een foto gemaakt op de Zesdaagse van het Noorden in Zuidlaren. (zie foto). Voormalig GiAF-lid Wiebrand Stuive werd in 2005 beloond met een bronzen sticker.